Rajpal Yadav Emotional Scene (Part-1)

Watch an emotional scene of Rajpal Yadav from TV series “Mungeri Ke Bhai Naurangilal”.