Rajpal Yadav Comedy Scene – “Mungeri Ke Bhai Naurangilal”

Watch a comedy scene featuring Rajpal Yadav from TV series “Mungeri Ke Bhai Naurangilal”.